Företagets bakgrund

 

Anders and Ingrid Johnsen

 
 

PP Såg & Borr i Sverige, en viktig kund både nu och då. Här med borrmaskinen som utvecklades i Anders och Ingrids första företag.

Anders Johnsen, ägare av Tractive tillsammans med hustrun Ingrid Johnsen, och tillika chefsdesigner på Tractive, började tillverka egna växellådor redan 1974.

Han började sin yrkeskarriär på ett företag som tillverkade kugghjul.
Rallyförare som han själv var, såg han nu en möjlighet att utveckla och bygga en bättre drevsats till sin egen bil. Detta väckte snabbt intresse även hos andra och efter en tid växte denna verksamhet. 
  En vän som själv hade håltagningsfirma undrade om inte Anders kunde bygga en växellåda till en borrmotor. Det kunde han och en borrväxellåda konstruerades och tillverkades. Efter en tid insåg Anders att det fanns ett behov av mer effektiva och användarvänliga betonghåltagningsmaskiner. Detta var startskottet för företaget "G" och början på en mycket innovativ och arbetsintensiv period med många nyutvecklade väggsågar, kärnborrmaskiner och vajersåg. Designen av produkterna var ofta ny och banbrytande.

Under 80-talet tog betonghåltagningsmaskinerna det mesta av företagets tid och motorsportsidan av verksamheten fick ta ett steg tillbaka.
     

Pentruder 8-20HF "in action"

 

Anders Johnsen i sin Ford Escort WRC

1991 såldes företaget till ett stort företag inom branschen och Anders återupptog utvecklingen av växellådor för rally och racingbilar, något som fått stå tillbaka för betong-håltagningsmaskinerna. Tractive växellådorna har sedan dess blivit mycket populära och rönt stor framgång på många marknader.

Efterfrågan på nya väggsågar var dock stor, idéer och produktionsutrustning fanns i företaget och 1997 introducerades den första Pentruder väggsågen på marknaden, den hydrauliska Pentruder 6-16.


 

Tractive utvecklar och producerar nu två produktlinjer, maskiner för håltagning i betong och sekventiella växellådor för rally- och racingbilar.

Den gemensamma nämnaren för dessa produktgrupper är främst det kunnande som finns i företaget om transmissioner, mekanik, hydraulik samt tillverkning. Erfarenhet som kommer från mer än 30 års verksamhet i dessa branscher.
Tillverkningen av ingående komponenter kräver också samma tillverkningsresurser.

Anders kör fortfarande rally när tiden tillåter det, något som är mycket värdefullt för design och utveckling av Tractive-växellådorna.