Designfilosofi

 

En väggsåg eller en annan typ av betonghåltagningsmaskin är inte så mycket mer än ett redskap som är designat för att överföra och omvandla elektrisk kraft från någon slags kraftkälla, till exempel ett 400 volts uttag eller en generator, till en sågklinga som kräver mekanisk kraft för att rotera med rätt hastighet och hållas i ett fast grepp.

för att uppnå ett bra resultat måste en struktur byggas av olika delar som formar denna struktur. Konstruktören måste hitta de bästa kompromisserna mellan uteffekt, stabilitet, storlek och vikt. Hur väl konstruktören lyckas med detta beror på flera faktorer.


Kostnadsbegränsningar / -krav

Kostnadsbegränsningar /-krav på produkten kommer att påverka slutresultatet.

Eftersom Tractive AB är ett relativt litet företag, använder vi våra resurser på ett effektivt sätt. Det finns inga mellanchefer och administrationskostnaderna som måste adderas till produkten är låga. Detta bidrar till att vi kan lägga in mycket värde i form av hög kvalitet på material och komponenter i produkterna utan att de blir för dyra för slutkunden.


Skicklighet och erfarenhet

Konstruktörens skicklighet och erfarenhet påverkar också resultatet av den färdiga produkten.

Hos Tractive har vi en lång erfarenhet av att utveckla och bygga betonghåltagningsmaskiner. Historien går tillbaka till ett företag som startades på 7o-talet, vilket utvecklade och tillverkade banbrytande maskiner för betonghåltagningsbranschen. Detta företag såldes 1991 men produkten lever fortfarande kvar och är mycket populär i många marknader. Med detta som bakgrund törs vi påstå att inget företag har konstruktörer med så lång erfarenhet från den här branschen som Tractive AB.

Parallellt med betonghåltagningsmaskinerna utvecklar och tillverkar vi också transmissioner för rally och racing. Erfarenheten från detta går direkt till utvecklingen av betonghåltagningsmaskinerna, något som säkert är uppenbart för alla som är intresserade av racingprodukter.


Möjligheter och vilja att gå utanför traditionella gränser vid konstruktonsprocessen

På Tractive begränsas vi inte av vad som redan gjorts. Vi tänker i nya, okonventionella banor och produktern är därefter.


Resurser för utveckling och tillverkning av delar

På Tractive har vi de nödvändiga resurser som krävs för att tillverka prototyper och tillverka den färdiga produkten. Detta gör det mycket enklare och snabbare för konstruktören att ompröva vissa produkter och göra nödvändiga förändringar. Vi producerar inget i lågkostnadsländer eftersom flexibilitet och kvalitet är av största vikt för oss och våra kunder.


Läs mer om vår tillverkning här » 

Material »

CAD-system »