Material

Alla typer av maskiner måste byggas av olika komponenter och dessa komponenter kommer att bestå av olika typer av material. Oavsett konstruktion kommer strukturen som håller ihop de olika komponenterna att bestå av delar som bearbetas i olika metalliska material, legeringar, plastmaterial och / eller kompositmaterial.

Inom detta område har konstruktören ett brett urval. Svårigheten som konstruktören står inför, om han eller hon är medveten om det, är att göra den bästa kompromissen för att uppnå bästa möjliga resultat.

När den första Pentruder väggsågen tänktes ut 1997, den hydrauliska Pentruder 6-16, bestämdes det att bara de bästa materialen skulle användas för allt som hade att göra med en säker och tillförlitlig funktion. Konstruktionen av Pentruder 6-16 är i sig relativt djärv och många nya konstruktionslösningar användes, vilket gjorde det än viktigare att bara välja bästa tillgängliga kvalitet på stål och aluminiumlegeringar.

De Pentruder väggsågar, vajersåg och borrmaskiner vi säljer nu består alltså av den bästa kvaliteten på stål vi kunde hitta på marknaden och vi har valt de bästa möjliga fysiska egenskaperna för varje komponent. Vi har också använt den bästa aluminium av flygplanskvalitet som vi kunnat köpa

Aluminiumkomponenter


Alla aluminiumdelar på maskinen är gjorda av solida aluminumblock, inte gjutningar. Det är viktigt att förstå att den här typen av legering har samma styrka som en stållegering av hög kvalitet. Hållfastheten (UTS) på aluminiumlegeringen vi använder är så hög som 590 N/mm2. En gjutning ligger normalt mellan 180 – 250 N/mm2.

En bra jämörelse är att en strängpressad aluminumprofil gjord av den bästa aluminiumlegeringen som är möjlig att pressa i Sveriges (och en av Europas) största pressar ligger runt 250 - 280 N/mm2 i hållfasthet.

Genom att använda material av hög kvalitet för våra Pentruder-maskinger, kan vi vara säkra på kvaliteten och hållfastheten för varje bärande del, samt att det inte finns någon gömd porositet i delen. Pga den höga hållfastheten kan också varje bärande del vara så lätt som möjligt. Skulle vi använda gjutna delar så skulle dessa behöva vara mycket tjockare och tyngre för att stå emot de höga krafterna.
 
 
     

Komponenter i höghållfast stål


Komponenter i stål som överför kraft eller håller ihop maskinen tillverkas endast av höghållfast stål, perfekt anpassat för jobbet som ska utföras. Här har vi kunnat avnända vår breda erfarenhet från rally- och racingtransmissionerna, där vi också är erkända som ett ledande företag.

Det vi lärt oss genom att konstruera och bygga vinnande rally- och racing transmissioner har gått rakt in i väggsågarna. Utan den här erfarenheten av att utveckla och tillverka kugghjul, axlar etc som belastas mycket högt hade vi inte kunnat utveckla Pentruder-maskinerna till det de är.

I en tävlingsväxellåda eller transmission är i stort sett alla komponenter högt belastade och analyserade av konstruktören. Stora ansträngningar görs för att reducera vikt och motstånd för alla roterande komponenter likväl som att göra hus så slimmade som möjligt samtidigt som strukturens stabilitet bibehålls eller till och med förbättras.

Vi tillverkar alla delar i vår egen verkstad i våra egna tillverkningsmaskiner.

Läs mer om vår tillverkning.


Tillverkning »

   


CAD-system »