Slätsågningsflänsar

Slätsågning är en metod som används för att såga jäms med med en intilliggande yta, t.ex. ett golv, en vägg eller ett tak.

Pentruder kan utrustas med en speciell slätsågningsfläns där sågklingan sätts fast med sex försänkta skruvar, utan en separat yttre fläns.

Det finns en rad olika hela delningsdiametrar tillgängliga.


Slätsågningsfläns
BC=110/130
Slätsågningsfläns
BC=130
Slätsågningsfläns
BC=108 or 110
Slätsågningsfläns
1-3/8" USA

På Tractive kommer säkerhet först. Det är därför vi använder muttrar och skruvar för att fästa sågklinan på flänsen. Allt annat skulle vara mycket farligt.

Den patenterade snabbkopplingen för säker montering av sågklingan förenklar all montering och i synnerhet montering för slätsågning samt över- eller undersnitt, eller t.o.m. för vertikala snitt om utrymmet är begränsat.