Pentruders automatiska matningsreglering

Tack vare Pentruders exklusiva automatiska matningsreglering kommer HF-maskinerna alltid att utnyttja hela motorns effekt och håltagningen går mjukt och smidigt utan oönskade avbrott. Rigga maskinen och låt Pentruders automatiska matningsreglering sköta resten.

När du kommer till ett armeringsjärn kommer den automatiska matningsregleringen att reagera på en millisekund och justera hastigheten på längdmatningen på rälsen. Sågsnittet kommer att vara rakt och sågklingan håller längre.

Programvaran är designad av Tractive för att kontrollera armrörelsen och längdmatningen så att HF-motorn ständigt belastas på samma höga nivå och därmed utnyttjas den fulla kraften från HF-motorn.

Denna programvara är utvecklad av en programvaruingenjör som har varit och är ute och sågar betong "på riktigt". Att se hur matningssystemet fungerar på plats och anpassa designen därefter, är mycket värdefullt.
 

 Kontrollkortet i HF-Pentpak