Slirkoppling skyddar HF-motorn

Om sågklingan kör fast förhindrar slirkopplingen att massan i HF-rotorn förstör kugghjulen i växellådan. Rotorns massa kommer att vilja fortsätta rotera rotorn, och att stoppa rotorn från 13.000 v/min till tvärstopp på bråkdelen av en sekund är inte möjligt. Hastigheten på rotorn måste minskas successivt och detta tas om hand av slirkopplingen.

Slirkopplingen kan enkelt tas bort och underhållas eller bytas ut vid behov.

Utan en slirkoppling kommer
kugghjulen att spricka av utmattning pga extremt hög belastning när en sågklinga abrupt stoppas.

Andra tillverkare använder brytpinnar som måste bytas ut när en överbelastning inträffar.

   
 
 
   
 

 
Slirkopplingen i Pentruder 8-20HF (IQ) är lättåtkomlig bakom ett gängat lock.   Slirkoppling i Pentruder 6-12HF   Tallriksfjädrar ger förspänning på lameller som är omväxlande inner- och yttertandade.