Snabbkoppling för sågklingan

 

Tractive AB lägger mycket stor vikt vid att de tekniska lösningarna på företagets maskiner skall vara av sådan klass att maskinerna är säkra att använda. Detta är det absolut viktigaste kriteriet vid konstruktion av våra maskiner.

Pentruder väggsågar är försedda med en helt unik snabbkoppling för klingan. Avsikten med denna koppling är först och främst att förbättra säkerhet och hanterbarhet. En unik patenterad snabbkoppling för klingflänsen ökar säkerheten och underlättar besvärliga monteringar betydligt, speciellt vid s.k. slätsågning. Klingan kan alltid monteras i efterhand, radiellt, tunga lyft och besvärliga uppriktningar elimineras i hög grad.

Montering av en klinga för slätsågning har alltid varit relativt omständig och oftast har man varit tvungen att montera sågenheten med klingan monterad, och det kan också vara besvärligt att montera en normal klinga för över- eller undersnitt, eller t.o.m. för vertikala snitt om utrymmet är begränsat.

Med Pentruders nya snabbkoppling upphör alla dessa bekymmer. Förutsatt att operatören utbildas i handhavandet av snabbkopplingen kommer denna att ge en betydande förbättring av både säkerhet och effektivitet.

      
Funktionsprincip:

Klingan monteras först på en fläns med hjälp av en yttre klämfläns med centrumskruv, eller, för slätsågning, med 6 st försänkta skruvar på en speciell fläns.

Klingflänsen, oavsett typ, är försedd med ett T-spår som går radiellt mot centrum på flänsen. Klingflänsen, med klinga, monteras radiellt på maskinspindeln och dess dragtapp som passar i T-spåret. Vid åtdragning av en spännskruv på baksidan av maskinspindeln spänns flänsen fast mot maskinspindeln med dragtappen som rör sig inåt mot spindeln. Samtidigt som spännskruven dras åt och dragtappen spänner fast klingflänsen så rör sig en i maskinspindeln placerad utvändig styrkona utåt och centrerar klingflänsen.

Denna princip är mycket säker eftersom den inte kräver att flera handgrepp skall utföras för att kopplingen skall vara helt låst och säkrad. Även om kopplingen inte skulle vara helt åtdragen så kan inte klingan lossna från spindeln. Styrkonan ser nämligen till att hålla klingan kvar på spindeln.