Steglöst variabel spindelhastighet

Alla HF-väggsågar har steglöst variabel spindelhastighet, oavsett om de har en flerstegsväxellåda eller inte.
Spindelhastigheten varieras elektroniskt med den vänstra potentiometern på HF-fjärrkontrollen. Det som händer är att utfrekvensen (Hz) höjs/sänks och därmed HF-motorns varvtal och i slutänden därmed klingans varvtal/skärhastighet. Full effekt är tillgänglig när potentiometervredet är mellan 85% och 100% på potentiometerskalan. Under 85% avtar effekten med varvtalsminskningen.


 Höj eller sänk spindelhastighet med HF-fjärrkontrollen