Översikt HF-system - vilka moduler passar ihop?

Driv ett komplett utbud av Pentruder högfrekvensdriven utrustning genom att koppla samma Pentpak, fjärrkontroll, motor och kablar till en väggsåg, vajersåg eller en kärnborrmaskin. Allt passar ihop och ger oöverträffad flexibilitet.

Speciellt utvecklade kontakter med digital kommunikation gör systemet möjligt. Kontakterna innehåller programvara som gör att Pentpak HF-aggregat känner igen vilken maskin och HF-motorn är kopplad till för Pentpak.
Mjukvaran använder störningsokänslig digital kommunikation, en mycket stor fördel i den tuffa omgivning som är ett faktum i betonghåltagnings-branschen. Alla kontakthus är tillverkade av höghållfast aluminium med tjocka väggar, för att bättre klara av hanteringen och hård miljö.

I tabellerna nedan kan du se vilken HF-motor som kan användas till vilken maskin och vilket HF-aggregat som kan driva vilken HF-motor.


Pentruder HF -utrustning - Väggsågar, vajersågar och kärnborrmaskiner

         
                 
  8-20iQ
8-20HF
CBK 6-12HF 6-12Lean 6-8HF 3P8 MD1
HF-MOTORER                
15 kW 0 0 0 R Fast Fast X R
18 kW 0 0 0 R     O R
22 kW   R* R R X     R O
27 kW R X 0 X     O X
*Rekommenderas i hård betong / mycket armering

R=Rekommenderat, 0=OK, X=ej möjligt

 

 


Pentpak HF-drivaggregat (380 - 480 V)

 
       
  427 422 418
         
15 kW R R R
18 kW R R R
22 kW R R X
27 kW R X X

 


R=Rekommenderat, 0=OK, X=ej möjligt
 

 


Pentpak HF-drivaggregat (200 - 230 V)

 
     
  222 (200)
218
HF-MOTORER    
15 kW R R
18 kW R R
22 kW R X


R=Rekommenderat, 0=OK, X=ej möjligt
 

Pentruder 8-20iQ
Electrical wall saw with high frequency motor for Ø 600 to Ø 2000 mm blades.
4-speed gearbox plus variable electronic spindle speed.
27 or 22 kW HF-motor

Read more
Pentruder 8-20HF
Electrical wall saw with high frequency motor for Ø 600 to Ø 2000 mm blades.
4-speed gearbox plus variable electronic spindle speed.
22 or 18 kW HF-motor

Read more
Pentruder CBK
Electrical wall saw with high frequency motor for Ø 600 to Ø 1600 mm blades.
A strong wall saw for the majority of jobs.
Single speed gearbox plus variable electronic spindle speed.
22, 18 or 15 kW HF-motor

Read more
Pentruder 6-12HF
Electrical wall saw with high frequency motor for Ø 600 to Ø 1200 mm blades.
2-speed gearbox plus variable electronic spindle speed.
18 or 15 kW HF-motor Read more
Pentruder 6-10HF
Electrical wall saw with high frequency motor for Ø 600 to Ø 1200 mm blades.
2-speed gearbox plus variable electronic spindle speed.
18 or 15 kW HF-motor Read more