Flödesdelare SFD45/55

Flödesdelaren, SFD 45/55, är avsedd att användas i första hand tillsammans med Pentpak 25 hydraulaggregat, för att dela upp huvudflödet på 80 L/min i två mindre flöden på 35 och 45 L/min. Flödena på 35 och 45 L/min är valda för att passa kraven från handhållna kapsågar och kedjesågar, borrmotorer och vajersågar.

Flödesdelaren SFD45/55 kan användas tillsammans med vilket aggregat som helst och kommer då att dela upp flödet så att det blir 45% i en position och 55% av det inkommande flödet i den andra positionen.

Funktionsbeskrivning:

Flödesdelaren SFD 45/55 är en hydraulisk/mekanisk enhet som delar det inkommande oljeflödet i två mindre flöden.

Olikt billiga lösningar som använder sig av ventiler för att dela flödet, uppkommer det med SFD 45/55 bara en minimal energiförlust i flödesdelningsprocessen.

Ett system som baseras sig på principen att slussa förbi oanvänd olja genom en justerbar ventil, gör att en mängd energi utvecklas (värme) vilken absorberas av oljan.

I SFD 45/55 blir oljeflödet lett in i en roterande enhet som består av en hydraulpump och en motor. Flödet som slussas förbi går igenom motorenheten och den hydrauliska kraften blir överförd från motorn till pumpen.

Flödet som går till den drivna maskinen går igenom pumpen och energin från det förbislussade flödet (från motorenheten) överförs till pumpen med endast minimal energiförlust.

Det här systemet är överlägset alla ventilbaserade system och endast lite extra kylning behövs för att fungera väl i långa perioder.